Trường thẩm mỹ AmoreBeauty là nơi đào tạo tóc số 1 tại Việt Nam, học tóc theo chương trình tóc Hoa Kỳ, dạy từ cơ bản đến nâng cao.