• Xác định tình trạng và cấp độ bệnh lý của da trước khi thực hiện quy trình điều trị lăng kim
  • Tìm hiểu các loại kim lăng, kích thước kim lăng cho từng tình trạng da
  • Tìm hiểu tế bào gốc áp dụng cho liệu trình điều da bằng phương pháp lăng kim
  • Thực hành phương pháp lăng kim điều trị da.
  • Chế độ chăm sóc da đặc biệt sau khi lăng kim.

800_lan-kim