Hoạt động

 • Tư vấn thành lập Spa-Salon

  Bênh cạnh hoạt động dạy nghề chuyên nghiệp, chúng tôi không ngừng đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ thành lập spa, salon để hỗ trợ học viên khởi nghiệp và các tổ chức, cá nhân có...

 • Đào tạo theo yêu cầu

  Bênh cạnh hoạt động dạy nghề chuyên nghiệp theo chương trình của Trường Thẩm Mỹ Beaulus, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp đào tạo riêng lẻ theo yêu cầu của từng doanh nghiệp,...

 • HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ

  Hoạt động tư vấn quản lý được các chuyên gia giáo dục hàng đầu trải qua quá trình làm việc thực tế tại các spa cao cấp trực tiếp đảm nhận. Chúng tôi triển khai các dịch...

 • Tư vấn giải phẩu thẩm mỹ

  Hoạt động tư vấn giải phẩu thẩm mỹ do chính các bác sỹ chuyên khoa giải phẩm thẩm mỹ của chúng tôi trực tiếp đảm nhiệm Chúng tôi triển khai các dịch vụ tư vấn giải phẩu...

Amore Video