Hoạt động tư vấn quản lý được các chuyên gia giáo dục hàng đầu trải qua quá trình làm việc thực tế tại các spa cao cấp trực tiếp đảm nhận.

Chúng tôi triển khai các dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm:

Tư vấn quản trị nhân sự, xây dựng chính sách tiền lương cho spa – salon

Tư vấn xây dựng và quản trị thương hiệu

Tư vấn xây dựng cơ sở khách hàng tiềm năng và khách hàng mục tiêu.

Tư vấ xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Tư vấn xây dựng sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu.